folk song

Фото: Tanya Kupko @takushi_photo
Модель: Akvaleria Volodzko @akvarelia
Макияж: Irina Prokopenko @prokopenkoirin
Причёска: Alexandra Prystauka @ hairstyle_inminsk
Аксессуары: Nadezhda Kozhukh @ nadya_kozhukh

Поделиться с друзьями:

Добавить комментарий